Snelheid op de verhoogde inrichting (verkeersdrempel) ter hoogte van het voetbalplein !!!

1 oktober 2019 17:15

Verwijzend naar het hier reeds verschenen bericht dd. 30/08/2019: ondertussen werden zowel het bord A14 (rode 3hoek met heuveltje) als F87 (blauw bord met heuveltje) geplaatst ter hoogte van het voetbalplein. Hiermee wordt dus een verhoogde inrichting aangeduid en de snelheid erop is dus max. 30 km/ uur!!!

De wettelijke basis: 

KB 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. [BS 09.12.1975]

Titel II: Regels voor het gebruik van de openbare weg

Artikel 22ter. Verkeer op rijbanen voorzien van verhoogde inrichtingen

22ter.1. Op de openbare wegen voorzien van verhoogde inrichtingen, die aangekondigd zijn door de verkeersborden A14 en F87 of die, op de kruispunten, alleen aangekondigd zijn door de verkeersborden A14, of die gelegen zijn binnen een zone afgebakend door de verkeersborden F4a en F4b:

moeten de bestuurders deze inrichtingen dubbel voorzichtig en met matige snelheid naderen, zodat zij erover rijden met een snelheid die niet meer bedraagt dan 30 km per uur;

is elk links inhalen verboden op deze inrichtingen;

is stilstaan en parkeren verboden op deze inrichtingen, behoudens plaatselijke reglementering.

A14

F4a

F4b

F87

22ter.2. De in 22ter.1. bedoelde verhoogde inrichtingen moeten voldoen aan de vereisten inzake aanleg en aan de technische voorschriften die door Ons worden bepaald.