Wat is uiteindelijk de toegelaten snelheid in de Bellemdorpweg ter hoogte van het voetbalplein SK Bellem, en in het bijzonder ter hoogte van de oversteekplaats voor fietsers?

30 augustus 2019 16:40

We willen er eerst op wijzen dat men altijd de snelheid moet aanpassen aan de omstandigheden en dit zeker ter hoogte van plaatsen waar er regelmatig veel kinderen aanwezig zijn!

Welke situatie de weginrichter ter hoogte van SK Bellem wilt creëren is (nog) niet bekend, maar zolang de vereiste borden (bord A14 en F87; zie verder) dit niet aankondigen, is er daar (naar onze bescheiden mening...) (nog) geen "verhoogde inrichting" (in de volksmond verkeersdrempel genoemd).De maximum snelheid is er daarom o.i. 50 km/uur (gezien binnen de bebouwde kom, geen borden die een andere snelheid opleggen of toelaten, en geen zone 30).

Immers: een verhoogde inrichting wordt (buiten de zones 30) aangekondigd door het (eerste) gevaarsbord A14 (rode rechtstaande driehoek) 

. Bij de inrichting zelf staat het (tweede) aanwijzingsbord F87 (blauwe vierkant).

De maximumsnelheid op een verhoogde inrichting is dan 30 km/uur en is het verboden erop links in te halen (ook een fietser!).

Voor de volledigheid: gezien de aanwezigheid van de oversteekplaats voor fietsers en bromfietsers (ZONDER VERKEERSLICHTEN), die herkenbaar is aan de twee parallelle onderbroken strepen, gevormd door witte vierkanten of parallellogrammen.

Als autobestuurder, motorrijder, vrachtwagenbestuurder,...

* mag je een oversteekplaats voor fietsers en bromfietsers maar met matige snelheid naderen.

* moet je fietsers en bromfietsers die al aan het oversteken zijn op de oversteekplaats, veilig laten oversteken zonder dat ze moeten versnellen. Indien nodig moet je stoppen.

* mag je geen andere voertuigen inhalen die een oversteekplaats voor fietsers en bromfietsers naderen of ervoor stoppen.* mag je geen oversteekplaats voor fietsers oprijden als de kans bestaat dat je erop moet stoppen (bv. door belemmerd verkeer of file).

Als fietser...

mag je je alleen maar voorzichtig op een oversteekplaats begeven, en moet je rekening houden met de naderende voertuigen. Andere bestuurders zijn niet verplicht om jou voorrang te verlenen als je op een fietsoversteekplaats wil oversteken!

Zie anders de rechtsgrond: https://wegcode.be/wetteksten/... en https://www.veiligverkeer.be/i...

Mocht deze visie door andere instanties tegen gesproken worden, dan horen we dit graag!